Informacije o obradi podataka o ličnosti
Dilman d.o.o. Karađorđev trg 40. , 11080 Zemun, PIB: 109675585, u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita i sigurnost ličnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih partnera je Dilmanov prioritet.

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Rukovalac podacima o ličnosti
Dilman je rukovalac podacima o ličnosti u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Dilman kao rukovalac podacima o ličnosti određuje svrhu i sredstva obrade podataka o ličnosti i odgovorna je za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

Dilman, u svom poslovanju može da bude i izvršilac obrade podataka o ličnosti u slučaju u kom obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa pisanim uputstvom rukovaoca podacima o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Dilman je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtevima imenovala Lice za zaštitu podataka o ličnosti koga možete kontaktirati vezano za sva pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Kontakt: Tijana Dragojević, Beograd, Karađorđev trg 40; tijana@profashion.rs ili putem broja telefona 011 319 0609.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo
Podaci koje prikupljamo zavise od: vrste usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namere kupca da koristi naše usluge, od vrste ugovora kog sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo uslugu, a uključuju najmanje:

- osnovne lične podatke (ime i prezime)
- osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa)
- podatke vezane za korišćenje veb stranice www.profashion.rs
- podatke vezane za korišćenje Profashion veb prodavnice (webshop)
- podatke neophodne za sklapanje ugovora o potrošačkom kreditiranju
- ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.
 
Prikupljanje i korištenje podataka o ličnosti
Dilman prikuplja i upravlja podacima o ličnosti u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz sopstvene ponude, kao i kako bi ispunila zakonske i regulatorne obaveze i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.

Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od korisnika dodatno tražiti njegov (Vaš) izričiti pristanak.

Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

- prodaja roba i usluga
- prodajne i marketinške aktivnosti Emmezete
- administracija ugovornog odnosa
- upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija
- dostava i montaža kupljene robe
- postupak naplate ili prisilna naplata dugova

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:

- obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja
- sprečavanje i otkrivanje prevare.
Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražićemo dodatni pristanak. Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo da povuku dati pristanak.

Pristup podacima o ličnosti
Dilman preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom. Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to: državnim organima i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti; advokatima, servisnim službama, štampariji, finansijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

Obrada podataka o ličnosti
Korisnički podaci o ličnosti će biti obrađivani od strane izvršilaca obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši podaci, koje je Dilman prikupio u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti, neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje Dilmana.

Ostvarivanje prava
Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih podataka o ličnosti; povlačenje svog pristanka u bilo koje vreme, ako podatke o ličnosti obrađujemo uz dat pristanak; ispravku ili dopunu podataka o ličnosti kako bi uvek bili tačni; brisanje podataka o ličnosti kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Dilman d.o.o. ili nadležnom državnom organu.

Dilman svim zainteresovanima obezbeđuje komunikacijske kanale zbog ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti i to postavljanjem zahteva:

- lično u prodajnom mestu na adresi Karađorđev trg 40
- putem elektronske pošte info@profashion.rs 

Pravo na prigovor nadzornom organu
Osim prigovora na obradu podataka o ličnosti podnesenog Dilman d.o.o., prigovor na obradu ličnih podataka moguće je podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, na e-mail office@poverenik.rs ili na broj telefona 011 3408 900.

Čuvanje podataka o ličnosti
Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti korisnika zavisi od svrhe zbog koje ih obrađujemo.

Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 meseci od datuma poslednje transakcije u kojoj su korišćeni (na primer transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.).
 
Podaci prikupljeni zbog obrada bazirani na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i sl.)

Dilman doo © 2024. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.